Życie to sztuka odkrywania i poznawania

Uczymy się, żeby stawać się lepszymi

Wiedza i umiejętności otwierają nowe perspektywy

Szkolenia Business English LAC

Learning and Assistance Centre (LAC) AELL (Active English Language Learning) – szkolenia oparte o dedykowane programy nauczania, opracowane zgodnie z metodą SmartUp&Grow Business, przygotowywane dla każdego klienta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, profilu działalności oraz charakterystyki uczącej się grupy. Aktywna nauka jest połączona z nabywaniem umiejętności komunikacji w biznesie, prowadzenia skutecznych negocjacji i efektywnej pracy w…

Szkolenia English for Technology

English for Technology Learning and Assistance Centre (ETLAC) English for Technology – szkolenia zbudowane wokół zakresu słownictwa pojęć i tematów związanych z technologiami, którymi zajmuje się Państwa firma lub instytucja. Programy opracowywane zgodnie z metoda SmartUP@Grow Tech polegają na nauce języka technicznego ściśle związanego z Państwa specjalizacją. Szkolenie jest przygotowywane z wykorzystaniem materiałów, z którymi…

Program EDUKACJA

Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji Profesjonalne szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów: Centrum Innowacyjnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego skupiają wokół siebie zespół wybitnych specjalistów , doświadczonych trenerów i ekspertów, którzy gwarantują profesjonalny poziom i najwyższą jakość przeprowadzanych szkoleń. Przykładowe tematy szkoleń: Doradztwo zawodowe Integracja i budowanie zespołu Indywidualizacja nauczania: twórcze metody…