Poprzednia edycja Forum to był niebywały sukces. Obok kilkudziesięciu sesji i wykładów, odwiedzający mogli w ramach I Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla edukacji, zarówno w sferze nowości technologicznych jak i narzędzi dydaktycznych wspierających naukę i rozwój dziecka. Dziesiątki praktycznych zajęć, specjalistycznych warsztatów, pokazów i spotkań złożyły się na Edukacyjny Hyde Park, czyli wydarzenie, które poziomem merytorycznym, ale również swoją bogatą i urozmaiconą ofertą przerosło wszystkie tego typu wydarzenia w Polsce.

... czas biegnie szybko i warto już teraz wpisać do kalendarza i zarezerwować 23-24 listopada 2017 r. na odwiedzenie II Edycji Forum i Salonu w Kielcach.

ZOSTAŁO JUŻ TYLKO...
DODAJ DO KALENDARZA / ADD TO CALENDAR

2016 CONFERENCE HIGHLIGHTS

Bring back memories

II EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH TECHNOLOGII I INNOWACJI W EDUKACJI I NAUCE oraz SALON TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA DLA EDUKACJI 2017: Spotkaj najlepszych ekspertów i bądź naszym najlepszym ekspertem. Integrujemy branżę edukacji, a nauczyciel jest dla nas najważniejszym ogniwem w procesie nauczania i budowania nowoczesnej edukacji.

Festiwal Innowacji

Festiwal Innowacji w Edukacji
Na reprezentacyjnej scenie głównej FORUM (sala Ω) dyrektorzy szkół z całej Polski będą mogli zaprezentować publiczności atuty i najbardziej reprezentacyjne dokonania w swoich placówkach. Festiwal Innowacji jest to czas i miejsce na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i przekazanie pasji, która jest najważniejszym czynnikiem tworzenia kreatywnej i otwartej na przyszłość szkoły.

Konkurs o Nagrodę Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Wybieramy najnowocześniejsze szkoły i przedszkola.
Szkoły i przedszkola z całej Polski mogą ubiegać się o miano Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Prosimy o nadsyłanie prezentacji do końca maja 2017.

Wielka Gala i Laur MNE

Rozdanie nagród "LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji"
Uroczyste ukoronowanie Forum i rozdanie prestiżowych nagród szkołom i przedszkolom z całej Polski. a także najbardziej innowacyjnym firmom branży edukacyjnej, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz nowoczesnej oświaty i nauki. LAUR MNE to wyróżnienie za wyjątkową pracę na rzecz nowoczesnej edukacji i poszukiwania metod by kształcenie dzieci i młodzieży odbywało się w otoczeniu nowych mediów i zrozumieniu dla zmieniającej się rzeczywistości.
NASI PRELEGENCI
Forum to miejsce, w którym spotkają Państwo wybitnych przedstawicieli nauki, praktyków i ekspertów.
dr hab. prof. APS Maciej TANAŚ

dr hab. prof. APS Maciej TANAŚ

Prelegent ARENY OPINII

polski pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prof. Maciej Tanaś jest dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz kierownikiem Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Pionie Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. edukacji informatycznej i medialnej oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem dziecka w cyberprzestrzeni.
prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński

Gospodarz sesji Non-Stop w Sieci

polski pedagog resocjalizacyjny, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Specjalista w zakresie: resocjalizacji, patologii społecznej, wykluczenia i stygmatyzacji społecznej, filozofii edukacji, teorii wychowania. Autor koncepcji twórczej resocjalizacji i eksperymentu Scena Coda. Założyciel i Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Jest Członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych od 2015r. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika „Policja 997”, Członkiem Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja”, Redaktorem Naczelnym rocznika „Resocjalizacja Polska”. Na Forum będzie gospodarzem sesji pt. "Emigranci czy tubylcy czyli kilka słów o mocy wychowawczej i socjalizującej sieci".
prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

Lider sesji naukowych

profesor zwyczajny dr hab.;nauki humanistyczne (pedagogika), absolwent WSP w Rzeszowie. Pełnione funkcje: 1969-2001 kierownik Zakładu Dydaktyki Techniki, dyrektor Instytutu Techniki 1989; dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego w WSP w Rzeszowie(1998–2001); prorektor WSP; prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2001-2005; Kierownik Katedry Nowoczesnych Technologii Kształcenia (2011 do 2014); Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki (2014 do dziś). Opublikował 32 monografie naukowe, jest współautorem 10. Monografii; 45 prac zbiorowych, 435 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Wypromował 15. doktorów. Był recenzentem w 13 przewodach doktorskich i opiniował 15 koncepcji prac doktorskich. Recenzował 50. różnego rodzaju prac naukowych i artykułów dla różnych wydawnictw. Promotor bardzo licznej grupy magistrów i licencjatów. Autor 22 raportów z badań i prac metodycznych. Inicjator dwóch organizowanych corocznie konferencji naukowych. Współpracuje z uniwersytetami w Preszowie (SK), Nitrze (SK), Bańskiej Bystrzycy (SK), Olomoucu (CZ), a także Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Odznaczenia: 1985 Złota Odznaka TPD; 1999 Medal Komisji Edukacji Narodowej; 1998 Srebrny Krzyż Zasługi; 2000 Złoty Krzyż Zasługi; 2015 Medal Uniwersytet Rzeszowskiego; Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015 i 2016.
dr Jan Amos Jelinek

dr Jan Amos Jelinek

Prelegent ARENY OPINII

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka, w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania nad uczeniem się dzieci podczas korzystania z programów multimedialnych, rozumowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych w zakresie zjawisk fizycznych i przyrodniczych, zajmuje się nauczaniem edukacji technicznej na etapie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi portal internetowy propagujący naukę wśród dzieci przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej www.dzieciecafizyka.pl. Ponadto autor takich gier edukacyjnych jak: Geokom, LABIrynt, Mistrz Getriko, Kubik.
Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Prelegent ARENY OPINII

Jestem dziennikarzem, publicystą i pisarzem, pracuję w tygodniku POLITYKA, gdzie kieruję działem nauki. Opublikowałem cztery książki: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B., 2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B, 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B, 2009) oraz „Bunt Sieci” (POLITYKA, 2012). W 2014 r. opublikowałem wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę wykład o kulturze cyfrowej w ramach kierunku „Język i społeczeństwo”. Wykładam w Collegium Civitas, gdzie kieruję Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzę seminarium o nowych mediach. Jestem z-cą redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Należę do Polskiego PEN Clubu oraz jestem członkiem European Council on Foreign Research. (źródło: http://antymatrix.blog.polityka.pl/)
Wojciech Ratajek

Wojciech Ratajek

Koordynator Forum

trener, redaktor, absolwentka wydziału Humanistycznego i doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kurs kwalifikacyjny edukatorski organizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator” w Kielcach oraz kurs redakcji merytorycznej prowadzony przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie. W ramach doskonalenia warsztatu pracy uczestniczyła w cyklu seminariów „Uniwersytet Jakości Edukacji” organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz licznych formach zajęć poświęconych nowoczesnym metodom nauczania-uczenia, komunikacji interpersonalnej, rozwiazywaniu konfliktów w szkole oraz zarządzania projektami. Podczas studiów doktoranckich prowadziła konwersatoria z ze studentami UJK m.in. na temat: psychohistorii, sztuki wystąpień publicznych oraz zajęcia z zakresu pedagogiki ogólnej. Obecnie współpracuje jako autor, trener ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami związanymi z edukacją. Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych na terenie całego kraju. Doświadczenie (wybrane pozycje) • Prowadzenie zajęć dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli w ramach cyklu konferencji ogólnopolskich „W drodze do lepszej szkoły” organizowanych przez CDN Edukator. Tematyka wystąpień dotyczyła m.in.: „Budowanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym i przedszkolnym”, „Wspieranie dziecka w uczeniu się wspólną sprawą szkoły i rodziny” , „Jak radzić sobie z manipulacjami i psychomanipulacjami?” . • Prowadzenie warsztatów na temat „Budowanie pozycji nauczyciela – sztuka efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów” dla Fundacji Instytut Edukacji Jutra w ramach grantu Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. • Prowadzenie autorskich warsztatów podczas spotkań informacyjno-wdrożeniowych e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej dla Grupy Edukacyjnej S.A. na temat: „Tradycyjna i wirtualna przestrzeń edukacyjna. Jak pracować z e-podręcznikiem?” . • Koordynowanie prac wydawniczych nad cyklem do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas 4-6 „Oto historia” (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i przewodniki metodyczne) oraz współpraca przy tworzeniu cyklu do historii do gimnazjum „W kalejdoskopie dziejów”. • Współpraca z Muzeum Narodowym w Kielcach przy prowadzeniu warsztatów edukacyjnych oraz publikacji do wystawy „ Historia i Polonia”. • Współautorstwo przewodników metodycznych do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo oraz pomocy dydaktycznych do nauczania historii.

PROGRAM

Program głównych sesji Forum
 • ul. Zakładowa 1
  25-672 Kielce

 • 23-24 Listopada 2017
  09:00 - 18.00

 • 800 miejsc
  Liczy się kolejność zgłoszeń!

 • Koncerty i pokazy
  Niezapomniane chwile

9:00 Recepcja Centrum Kongresowego

Rejestracja uczestników

wydanie kart uczestnictwa i materiałów.

9:30 Sala OMEGA

INAUGURACJA FORUM

Mowy inauguracyjne i oficjalne otwarcie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
10:00 Sala OMEGA

ARENA OPINII

wykład i anty-wykład

DEBATA - PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI Z TECHNOLOGIĄ CZY BEZ NIEJ? CO NAS CZEKA? .

12:10 Sala OMEGA
Ministerstwo Cyfryzacji - raport z prac Ministerstwa na rzecz rozwoju cyfryzacji w edukacji i bezpieczeństwa w sieci
13:00 Sala OMEGA

EPOKA CYFROWYCH TUBYLCÓW

nowoczesne narzędzia w edukacji

13:10 Sala OMEGA
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Nowoczesna szkoła w 21. wieku - wizja i przyszłość
14:10 Sala OMEGA

EPOKA CYFROWYCH TUBYLCÓW

nowoczesne narzędzia w edukacji

15:00 Sala OMEGA

Festiwal Innowacji w Edukacji

prezentacja szkół uczestniczących w Konkursie o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji .

15:45 Sala OMEGA

w drodze do edukacyjnego Nobla

Niezwykli i innowacyjni nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami.

16:15 Sala OMEGA

Festiwal Innowacji w Edukacji

kontynuacja

18:00 Sala OMEGA

Finał dnia

Koncert i zakończenie wieczoru

9:30 Sala OMEGA

Otwarcie drugiego dnia Forum

Innowacje w budowaniu jakości edukacji

prow.: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
10:00 Sala OMEGA

TECHNOLOGIE JUTRA DLA EDUKACJI DZIŚ

technologie sztucznej inteligencj, druku 3Di i wirtualnej rzeczywistości w edukacji i nauce.

11:45 Sala OMEGA

EPOKA CYFROWYCH TUBYLCÓW

nowoczesne narzędzia w edukacji

12:00 Sala OMEGA

NON-STOP W SIECI

nowe formy komunikacji i zdobywania wiedzy-informacjii.

13:00 Sala OMEGA

CYFROWE ZASOBY EDUKACYJNE I NAUKOWE

wykorzystanie potencjału cyfrowych źródeł i prawne aspekty sięgania po materiały dostępne w sieci

prow.: Anita Garbat
14.00 Sala OMEGA

EPOKA CYFROWYCH TUBYLCÓW

nowoczesne narzędzia w edukacji

14:15 Sala OMEGA

NOWOCZESNA ARCHITEKURA I PRZESTRZEŃ W EDUKACJI

Inspiracje architektoniczne i wyposażenie dla nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej

15:00 Sala OMEGA

LAUR MISTRZA NOWOCZESNEJ EDUKACJI

wielka gala nagród

Lokalizacja

Jak do nas trafić

Sprawdź trasę

Direction


Lokalizacja i informacje

Gdzie: Centrum Kongresowe Targów Kielce

Kiedy: 23-24 XI 2017
Czas: 9:00 - 18:00

KONTAKT

sprawy organizacyjne:
Wojciech Ratajek, tel. +48 691 762629
email: w.ratajek@edu21.pl

kontakty z instytucjami i organizacjami:
Anita Garbat, tel. +48 732 578723
email: anita.garbat@edu21.pl

kontakty z wystawcami:
Monika Szydłowska, tel. 510 928953
email: szydlowska.monika@targikielce.pl

TWEET TO US

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

NAPISZ DO NAS

Formularz kontaktowy

*Note: Your email address will be kept secret and not be published

Napisz do nas na: kontakt@edu21.pl

NASZ ZESPÓŁ

Chcesz dołączyć? Poszukujemy ludzi z pasją, wolontariuszy i ekspertów.