Learning and Assistance Centre (LAC)

AELL (Active English Language Learning) szkolenia oparte o dedykowane programy nauczania, opracowane zgodnie z metodą SmartUp&Grow Business, przygotowywane dla każdego klienta z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, profilu działalności oraz charakterystyki uczącej się grupy. Aktywna nauka jest połączona z nabywaniem umiejętności komunikacji w biznesie, prowadzenia skutecznych negocjacji i efektywnej pracy w międzynarodowych zespołach. Szkolenia Business English  zawierają również rozbudowane elementy szkoleń handlowych, interpersonalnych i integracyjnych poprawiających efektywność i jakość pracy. Osobną grupę stanowią kursy SmartUp@Grow Tech, czyli nauka języka w oparciu o język i tematy związane z technologiami, którymi zajmuje się firma lub instytucja, dla której przygotowywany jest program.

LAS (Language Assistance Services) aktywne wsparcie językowe biznesu, wspomaganie i reprezentowanie klientów w negocjacjach i spotkaniach międzynarodowych, na prezentacjach i konferencjach. Oferujemy tłumaczenia wyjazdowe, prowadzenie i korektę korespondencji zagranicznej, tłumaczenie dokumentacji. Active Language Support to usługa polegająca na codziennym lub okazyjnych wsparciu Państwa firmy w działaniach związanych z kontaktami zagranicznymi. Zapewniamy pełną lojalność i poufność informacji biznesowych oraz skuteczne działanie na rzecz klienta.

CAS (Communication Assistance Services) – Państwa komunikacja ze światem w języku angielskim

  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych
  • tłumaczenia przysięgłe
  • opracowywanie tekstów na zlecenie
  • pisanie artykułów do publikacji w każdej formie
  • tekstów informacyjnych i promocyjnych
  • usługi copywriterskie/ghostwriterskie w języku angielskim
  • opracowywanie stron internetowych (również tworzenie stron internetowych na zlecenia)
  • opracowywanie folderów, instrukcji, itp.
  • content marketing, SEO copywriting

 

Online i na miejscu u klienta.

Oferujemy zarówno zajęcia indywidualne jak i szkolenia zespołowe oraz kompleksową współpracę z firmami. Spotkania są prowadzone w formule mieszanej – część zajęć w trybie zdalnym webminaryjnym (Clickmeeting, join.me, WebEx, Skype), część w formie spotkań stacjonarnych w siedzibie klienta lub we wskazanej lokalizacji.

Program uszyty na miarę i potrzeby.

Program każdego szkolenia jest przygotowywany wspólnie z klientem. Ramy czasowe, intensywność zajęć i lista celów zaplanowanych do osiągnięcia na każdym etapie pracy, są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich Państwa uwarunkowań i życzeń.

 

Zajęcia indywidualne.

Zapraszamy również osoby indywidualne. Zajęcia mogą odbywać się w formie online lub u Państwa w pracy lub w domu.

 

Prosimy o przesłani informacji o Państwa oczekiwaniach na adres: be@edu21.pl lub szkolenia@edu21.pl.

 

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER JĘZYKOWY W BIZNESIE