Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji

Profesjonalne szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów:

Centrum Innowacyjnych Inicjatyw Edukacyjnych oraz Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego skupiają wokół siebie zespół wybitnych specjalistów , doświadczonych trenerów i ekspertów, którzy gwarantują profesjonalny poziom i najwyższą jakość przeprowadzanych szkoleń.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Doradztwo zawodowe
  • Integracja i budowanie zespołu
  • Indywidualizacja nauczania: twórcze metody nauczania
  • Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
  • Nauka programowania
  • Multimedia w szkole

Prosimy o przesłani informacji o Państwa oczekiwaniach na adres: szkolenia@edu21.pl.