Pozwól mi doświadczyć aktywnie…

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…

Konfucjusz pięć wieków przed naszą erą podarował nam prostą receptę na skuteczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, a my wciąż zapominamy o tym fundamentalnym w nauczaniu przesłaniu.

Pamiętam rodzinną wizytę na wystawie przyrodniczej, którą odwiedziliśmy kilka lat temu z trzyletnim wówczas dzieckiem –co zapamiętałam najbardziej? Osoby nadzorujące przebieg wydarzenia i upominające dzieci: „Nie dotykaj”, „Ostrożnie”, „Tego nie ruszamy” oraz moje głębokie oburzenie.

Dziecko interesuje się eksponatami? Brawo, to połowa sukcesu! Ale teraz trzeba stworzyć mu warunki, by mogło aktywnie, wielozmysłowo doświadczyć, właśnie dotknąć, właśnie zbadać samodzielnie. Zamarzyłam wówczas o tym, by każdej ekspozycji kierowanej do dzieci, zawsze towarzyszyły warsztaty, umożliwiające zrozumienie istoty zjawisk, które my dorośli, każemy dzieciom poznawać.

 Taka idea pojawia się już w wielu obiektach naukowych oraz łączących naukę                             i turystykę. Widziałam to w Parku Rozrywki w Bałtowie, gdzie z zachwytem podpatrywałam dzieci SAMODZIELNIE wykopujące i starannie oczyszczające z piasku szczątki dinozaurów, widziałam budzącą się pasję i zarażanie pasją podczas przyjaźnie prowadzonych warsztatów dla dzieci.

Nie opowiadaj dziecku o archeologach, pozwól im nimi zostać, a dopiero potem podawaj niezbędną teorię, pomóż budzić jej się samej, na praktycznym podłożu.

Marzenie?

Niezupełnie, takich miejsc jest więcej na terenie WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO,   i dlatego zrodziła się inicjatywa pochwalenia Nimi.

Stworzenia szansy przybliżenia ich możliwości i oferty szkołom, nauczycielom, rodzicom i – przede wszystkim MAŁYM BADACZOM, DZIECIOM.

To Wydarzenie nazwaliśmy: Europejskie Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji i mamy wielką, wielką przyjemność na nie Państwa zaprosić.

EDKAE 2017 (pieszczotliwie nazywany przez organizatorów Edkiem) to trzy dni wydarzeń edukacyjnych, w trakcie których mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego będą mogli skorzystać ze specjalnych warunków wejścia na teren wybranych obiektów. Przygotowana została oferta działań o charakterze edukacyjnym, popularyzującym naukę, historię i kulturę.

Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zgłosił już całodniowy program na EDKAE 2017. Po ogromnym sukcesie Nocy Biologów, chętni do zapoznania się z tajnikami naukowych laboratoriów biologii, będą znów mieli szansę zrobić to pod opieką wspaniałego zespołu współpracowników Profesor UJK dr. hab. Ilony Żeber-Dzikowskiej. Takiej szansy nie można przeoczyć.

To tylko przykład tego, co nas czeka…